Hambatäidised ehk hambaplommid | Sakala Hambaravi Tallinnas

Hambatäidised

Täidised ehk hambaplommid

Mis on täidised, ehk tavamõistes hambaplommid?
Hambaravi seostub inimestele peamiselt hambaaukudega, kuna see on hambaarsti külastuseks kõige levinum põhjus. Kitsamas tähenduses võibki hambaravi käsitleda kui hambaaukude parandamist erinevate täidismaterjalidega. Hambaraviks kasutatakse nii komposiitmaterjale, klaasionomeere kui ka erinevaid panuseid (sealhulgas kuld- ja portselanpanuseid).

Hambaaukude parandamine täidistega

Hambalaboris valmistatud täidised

Väiksemate defektide parandamiseks sobivad hästi komposiitmaterjalid. Samas kuluvad komposiitmaterjalid kiiremini kui hambalaboris valmistatud täidised (keraamilised, metall- ja komposiitpanused). Tagumiste hammaste puhul soovitame kasutada pigem hambalaboris valmistatud täidiseid, kuna need on vastupidavamad.

Kui jätta hambaauk ravimata

Näiteks võib ravimata hambaauk välja kujuneda närvipõletikuni, mis annab endast märku tugeva ja kestva hambavalu näol. Sellisel juhul on ravi märksa keerulisem kui vaid väikse hambaaugu parandus, sest põletik hamba närvikoes on enamasti pöördumatu ning hammas vajab kulukat juureravi. Pärast juureravi on enamasti vajalik ka hamba lõplik taastamine kas krooni või panusega, mis on omakorda üsna suur kulutus. Kui hammast pärast juureravi korralikult ei taastata, võib hambast lõpuks lausa ilma jääda, kuna juureravitud hammas on aldis murduma.

Hambaravi hinda mõjutavad tegurid

Protseduuride hinda mõjutavad nii kasutatavad materjalid, tehnoloogiad kui ka tööle kuluv aeg ning protseduuriga tegelevate inimeste arv. Samuti peavad hambakliinikud investeerima üha uuenevasse tehnoloogiasse ning sisustama raviprotseduurideks mõeldud ruumid vastavalt vajadustele ja nõuetele.

Raviprotseduuride lõplik hind sõltub ka tehtavate tööde mahust, mida võib olla keeruline ette prognoosida. Hambaravi hinnad võivad muutuda, kui tehtavad tööd on eeldatavast suuremamahulised, kuid sel juhul annab arst sellest eelnevalt ka teada.

Ravikulu on võimalik planeerida ka pikemaajalise ravi korral, sest arst koostab raviplaani, mille põhjal on näha, millises järjekorras hambaid parandatakse ning millise summaga peaks patsient arvestama. Julgustame siinkohal patsiente küsima ja selgitama koos arstiga endale sobivat raviplaani, et teha õigeid otsuseid.

Meie partnerid

Sakala Hambaravi kasutab ainult parimaid ja tunnustatumaid komposiitmaterjale maailma juhtivatelt tootjatelt. Hambalaboritest teeme koostööd Eesti ja teiste lähiriikide kõige tunnustatumate hambalaboritega.

Loe rohkem meie teiste hambaravi teenuste kohta siit.

Loe rohkem hambatäidiste kohta siit.

Meie kodulehekülg kasutab küpsiseid, et me saaks pakkuda paremat kodulehekülje külastamise kogemust. Jätkates nõustute meie küpsiste, jälgimisstatistika jms.