Tel: 533 599 66

Parodontiit ja säilitav ravi

Parodontiit on krooniline haigus ja nagu teised kroonilised seisundid nõuab pärast aktiivse ravi lõppu eluaegset jälgimist. Olenevalt ravi raskusastmest (gingiviit, kerge-, mõõdukas- ja kaugele arenenud parodontiit), patsiendi kodusest hügieenist, veritsuse protsentuaalist, hammaste arvust, mille ümber on igemetaskud >4 mm, suitsetamise ja üldtervise staatusest, määratakse pärast aktiivse ravi lõppu individuaalne järelkontrollide graafik. Esimese aasta jooksul pärast ravi lõppu on see sagedasem.

Kontrollis ja hammaste puhastuses tuleks käia iga 3-4 kuu möödudes. Hiljem sõltub eelnimetatud teguritest järelkontrollide sagedus. Säilitav ravi on oluline nii patsientidele, kes teevad läbi korrigeeriva ravi faasi kui ka neile, kellel piirdutakse vaid mitte-kirurgilise raviga. Kuna eelnevalt parodontiiti põdenud on riskrühmas haiguse taastekkeks, on väga oluline regulaarselt igemete seisundil silma peal hoida. 

Uuringud näitavad, et haiguse taasteket või progresseerumist, regulaarse re-call süsteemi puhul, tekib vaid väga vähestel patsientidel ja väheste hambapindade osas.  Hammaste kaotus selle aja jooksul oli < 2% ja enamus hambaid eemaldatakse seoses teiste diagnoosidega (nt. juure murrud). Lisaks näitas see uuring, et ka kaariest tekib selle 30 aasta jooksul palju vähem (keskmiselt 1 - 2 uut juhtu inimese kohta, millest suurem enamus on seotud eelnevate vanade täidistega). Korralik kontroll on oluline nii igemete kui ka hammaste tervise säilitamiseks.


Parodontiidi ravi