Tel: 533 599 66

Agressiivne parodontiit

Eriti raske ja kiire progressiooniga on aggressiivne parodontiit (arenenud riikides 0,5-1% populatsioonist). See haigus võib haarata kõigis vanustes patsiente, sh tihti algab eelpuberteedi eas. Seda iseloomustab perekondlik taust ja väga kiire kinnituskudede kadu. Tihti on pole haiguse ulatus korrelatsioonis hammastel oleva katu hulgaga. Diagnoosimata ja ravimata võib juba enne 20.-dat eluaastat hakata hambaid kaotama.


Parodontiidi ravi