Tel: 533 599 66

Proteesid

Kui täiusliku naeratuse puudumise põhjuseks on hammaste puudumine, siis on võimalikke lahendusi mitmeid. Üks nendest on proteetika.

 

Suust eemaldatavad proteesid

Patsient peab sellist tüüpi proteesi eemaldama suust vähemalt 2 korda päevas – hommikuse ja õhtuse hambapesu ajal. Samuti tuleb puhastada ka protees ning siis suhu tagasi asetada. Proteesid peaksid olema suus pidevalt, ka öösel. Nii on tagatud alalõualiigese õige asend.

 

Metallkarkassiga partsiaalproteesid ehk tugibüügelproteesid

Nimetatud proteesid toetuvad peale igemete ka suus olevatele hammastele ning seetõttu on ka proteesi hõõrdumisest tingitud vaevusi vähem. Samuti on need plastmassproteesidega võrreldes õhema karkassiga – seega on nendega lihtsam harjuda. Proteesi kinni hoidvad klambrid on valatud täpselt hammaste järgi, nii hoiavad need proteesi paremini suus ja protees ei hõõru nii palju. Võrreldes plastmassproteesiga võiks lugeda nende miinuseks kõrgemat hinda. Täpset hinda on raske öelda – patsiendi suus on väga palju proteesi maksumust mõjutavaid faktoreid (puuduvate hammaste arv, klambrite arv jne).

 

Plastmassbaasisega partsiaalproteesid

Sellist tüüpi proteesi eelis tugibüügelproteesi ees on hind – võrreldes büügelproteesiga on see odavam. Samas on selle miinuseks suurem proteesi liikuvus suus, kuna klambrid, millega protees on suus fikseeritud, ei ole nii täpsed. Ka on selline protees pisut paksem. Veel võib selle proteesi miinuseks lugeda asjaolu, et protees toetub ainult igemetele ja võib kergemini tekkida proteesi hõõrdumisest tingitud ebameeldivustunne.

 

Totaalproteesid

Sellist tüüpi proteesi kasutatakse siis, kui patsiendil ei ole üla- või alalõuas enam järel ühtegi hammast.

 

Immediaatproteesid

Immediaatprotees valmistatakse laboris enne hammaste tõmbamist, seega ei pea te olema ilma hammasteta ehk siis hammaste eemaldamine ja proteesi paigaldamine toimub ühe visiidi käigus. Et sellist tüüpi proteesi saaks teha, tuleks enne hammaste eemaldamist võtta jäljendid, mille alusel tehnik proteesi valmistab.

Kui hambaarst on eemaldanud vajalikud hambad, asetatakse koheselt samal visiidil ka protees. Kuna protees asetatakse värskele haavale, võib tekkida proteesi all kerge turse. Proteesi ei tohiks eemaldada suust 24 tunni jooksul ja tähtis on tulla järgmisel päeval hambaarsti juurde kontrolli – see on vajalik haavade kontrollimiseks ja proteesi reguleerimiseks. Kuna suu muutub pärast hammaste tõmbamist ja haavade paranemist, tuleks proteeside istuvust kontrollida 3 kuu jooksul. Sellist tüüpi protees on siiski ajutine ning vähemalt poole aasta pärast tuleks teha alaline büügelprotees.