Tel: 533 599 66

Proteesid

Kui täiusliku naeratuse puudumise põhjuseks on hammaste puudumine, siis on võimalikke lahendusi mitmeid. Üks nendest on proteetika.

Suust eemaldatavad proteesid 

Patsient peab sellist tüüpi proteesi eemaldama suust vähemalt 2 korda päevas - hommikuse ja õhtuse hambapesu ajal. Samal ajal tuleb puhastada ka protees ning siis suhu tagasi asetada. Proteesid peaksid olema suus pidevalt, ka öösel. Nii on tagatud alalõualiigese õige asend.

Metallkarkassiga partsiaalproteesid ehk tugibüügelproteesid

Nimetatud proteesid toetuvad peale igemete ka suus olevatele hammastele ning seetõttu on ka proteesi hõõrdumisest tingitud vaevusi vähem. Samuti on nad karkassi poolest õhemad kui plastmassprotees – seega on nendega lihtsam harjuda. Protessi kinni hoidvad klambrid on valatud täpselt hammaste järgi, nii hoiavad need proteesi paremini suus ja protees ei hõõru nii palju. Nende miinuseks võiks lugeda hinda võrreldes plastmassproteesiga. Täpseid hindu on raske välja öelda – patsiendi suus on väga palju faktoreid, mis mõjutavad proteesi hinda (puuduvate hammaste arv, klambrite arv jne)

Sakala hambaravi, büügel

 

Plastmassbaasisega partsiaalproteesid

Sellist tüüpi proteesi eelis tugibüügelproteesi ees on hind – võrreldes büügelproteesiga on see odavam. Samas on selle miinuseks suurem proteesi liikuvus suus, kuna klambrid, millega protees on suus fikseeritud, ei ole nii täpsed. Ka on selline protees pisut paksem. Veel võib tema miinuseks lugeda selle, et protees toetub ainult igemetele ja võib kergemini tekkida proteesi hõõrdumisest tingitud ebameeldivustunne.

Sakala Hambaravi, partsiaalprotees

 

Totaalproteesid 

Sellist tüüpi proteesi kasutatakse siis, kui patsiendil ei ole üla- või alalõuas enam järgi ühtegi hammast.

Sakala Hambaravi, totaalprotees

Immediaatproteesid 

Immediaatprotees valmistatakse laboris enne hammaste tõmbamist, seega ei pea te olema ilma hammasteta ehk siis hammaste eemaldamine ja proteesi paigaldamine toimub ühe visiidi käigus. Et sellist tüüpi proteesi saaks teha, tuleks enne hammaste eemaldamist võtta jäljendid, mille alusel tehnik proteesi valmistab.

Kui hambaarst on eemaldanud vajalikud hambad, asetatakse koheselt samal visiidil ka protees. Kuna protees asetatakse värskele haavale, võib tekkida proteesi all kerge turse. Proteesi ei tohiks eemaldada suust 24 tunni jooksul ja vajalik on järgmisel päeval tulla kontrolli hambaarsti juurde – see on vajalik, et kontrollida haavasid ning reguleerida proteesi. Kuna suu muutub pärast hammaste tõmbamist ja haavade paranemist, oleks vaja kontrollida proteeside istuvust 3 kuu jooksul. Üldjuhul on sellist tüüpi protees siiski ajutine ning poole aasta pärast tuleks teha alaline büügelprotees.