Tel: 533 599 66

Hambaravihüvitis

Armsad patsiendid!

Sarnaselt enamusele Eesti hambakliinikutele, ei pea me võimalikuks sõlmida Eesti Haigekassaga lepingut alates 1. juulist 2017 kehtima hakanud täiskasvanute hambaravihüvitise osas, sest Haigekassa poolt jõuga peale surutavate piirhindadega ei ole kvaliteetset hambaraviteenust võimalik osutada. Toetume siinkohal ka Eesti Hambaarstide Liidu seisukohale, et Haigekassa kehtestatud piirhinnad ei kata hambaraviga seotud reaalseid kulusid ning ei võimalda kvaliteetset raviteenust osutada. Kvaliteetse ravitöö eelduseks on lisaks kaasaegsele ravistandardile ka kvaliteetsete materjalide kasutus, korraliku masinapargi olemasolu nii ravitööks kui ka diagnostilisteks uuringuteks, elementaarsed hügieeni- ja steriilsusnõuded protseduuridel ja erialaste oskuste järjepidev arendamine koolitustel. Kõike seda ei ole Haigekassa kahjuks hindade loomisel arvesse võtnud, justkui need ei ole olulised. Me ei pea õigeks enda patsientide tervise ja heaolu arvelt selliseid järeleandmisi teha, mis ei taga patsientide maksimaalset ohutust ja luba pakkuda ainult parimat ravi. Kuigi me kiidame riigi initsiatiivi püüdlustes parandada hambaraviteenuste kättesaadavust, siis me usume, et planeeritud hüvitise puhul võiks riik teha suuremaid pingutusi, et tagada kvaliteetne ravi just abivajajatele. 
Pensionäride proteesihüvitise kasutamise kord jääb kuni 31. detsembrini 2017 endiseks, kuid 1. jaanuarist 2018 kehtestatavad Haigekassa proteesiteenuste piirhinnad lõpetavad senini hästi toiminud rahalise proteesihüvitise. Sellega seoses palume patsientidele kasutada enda proteesihüvitise jääk veel ära käesoleva aasta jooksul.
Patsient, kes soovib teavet haigekassa täiskasvanute hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Haigekassasse klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363; e-posti aadressil info@haigekassa.ee; posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 või külastades Eesti Haigekassa klienditeenindust.
Täpsemaid selgitusi antud avalduse suhtes saab lugeda Eesti Hambaarstide Liidu koduleheküljelt www.ehl.ee.

Me loodame meie patsientide mõistvale suhtumisele.

 

HambaravihüvitisKõik uudised