Tel: 533 599 66

Privaatsuspoliitika

Üldised tingimused

 • Bluegate OÜ (edaspidi Sakala Hambaravi) mobiilirakendus Hambaraviäpp on mõeldud kasutamiseks Android ja iOS tarkvaraga telefonidele ning see on tasuta alla laetav Google Play’st ja AppStore’st.
 • Rakendus toimib üle andmesideühenduse ja WiFi.
 • Rakendus võimaldab kasutajal broneerida raviaegu; lugeda lähemalt Sakala Hambaravi teenuste, arstide ja korduma kippuvate küsimuste kohta; tutvuda Sakala Hambaravi teenuste hindade ja järelmaksuvõimalustega; seadistada endale meeldetuletusi raviaegade kohta ning vaadata hammaste tervisega seotud videoklippe. Rakenduse kasutaja võib olla ükskõik millise võrguoperaatori klient.
 • Rakenduses Hambaraviäpp avaldatud teenuste hinnakiri on indikatiivne ja ei sisalda kõikide teenuste hindu. Kõiki teenuseid hõlmav hinnakiri on kättesaadav Sakala Hambaravi kliinikus aadressil Kentmanni 4, Tallinn 10116. Sakala Hambaravi jätab endale õiguse teenuste hindu muuta, sellest kasutajat etteteatamata.
 • Kasutajal on keelatud kasutada Sakala Hambaravi hinnainformatsiooni muuks kui isiklikuks informatiivseks otstarbeks. Kasutajal on keelatud Sakala Hambaravi hinnainformatsiooni rakendusest alla laadida ja/või muul moel rakendusest välja eksportida ja/või ükskõik mis vormis kolmandatele isikutele teatavaks teha.
 • Kõik funktsioonid, andmed ning teave talletatakse lokaalselt kasutaja telefoni mälus ja/või Sakala Hambaravi andmebaasis ning neid ei edastata kolmandatele isikutele välja arvatud käesolevas dokumendis viidatud juhul ning Google Analytics’i integratsiooni raames kogutav teave.
 • Rakenduse pidevaks edasiarendamiseks ja kvaliteetsemaks muutmiseks on rakendus integreeritud Google Analytics’iga.
 • Mobiilirakenduse eemaldamisel kaovad Hambaraviäpi abil telefoni salvestatud andmed. Sakala Hambaravi säilitab enda andmebaasis kasutaja isiku- ja raviga seotud andmed vastavalt EV Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses ja teistest eriarstiabi reguleerivates õigusaktides ettenähtud korrale.
 • Sakala Hambaravi ei edasta Hambaraviäpi abil salvestatud isikuandmeid kolmandatele osapooltele va juhtudel, mis on sätestatud käesolevas dokumendis ning kui seda nõuab EV seadusandlus, mis reguleerib tervishoiuteenustega kogutud ja salvestatud andmete avaldamist ametiasutustele.
 • Sakala Hambaravil on õigus rakendusse saata teavitusi ja pakkumisi. Pakkumiste ja teavituste kasutamisel või neis osalemisel võivad need küsida kasutajalt andmeid ning need andmed edastatakse vastava pakkumise või teavituse tegijale.
 • Sakala Hambaravi on hambaraviteenuse osutaja, kes on loonud mobiilirakenduse Hambaraviäpp, et lihtsustada patsientide asjaamist Sakala Hambaraviga, muutes teenused kättesaadavamaks ja poolte vahelise suhtlemise lihtsamaks.

Raviaegade broneerimine

 • Raviaja broneeringu tegemiseks peab kasutaja sisestama rakendusse enda nime, telefoninumbri, probleemi kirjelduse ning e-posti aadressi.
 • Sakala Hambaravi saadab kasutaja telefonile ja e-postile broneeringu kinnituse.
 • Hambaraviäpi kaudu tehtud broneeringud salvestatakse rakenduse arhiivis telefonimälus ja Sakala Hambaravi andmebaasis. Kasutajal tekib telefonis tehtud broneeringute kohta enda personaalne arhiiv rakenduses - Minu info all.
 • Broneerides endale raviaja Hambaraviäpi kaudu saab kasutaja ise valida, kas soovib lisada raviaja telefonis kasutuses olevasse kalendrisse. Hambaraviäpp lisab kalendrisse ka meeldetuletuse, mis teavitab kasutajat 1 tund enne raviaja saabumist.
 • Raviaja broneerimisel võtab kasutaja endale kohustuse kokkulepitud ajal tulla Sakala Hambaravisse vastuvõtule. Kui ilmnevad asjaolud, mis takistavad kokkulepitud ajal ravile tulemast, siis peab kasutaja teavitama sellest Sakala Hambaravi personali mitte hiljem, kui 24 tundi enne raviaja saabumist.

Järelmaksu taotlemine

 • Kasutajal on võimalik esitada Hambaraviäpi kaudu elektrooniline järelmaksu taotlus.
 • Taotlusel esitatud andmed edastatakse Sakala Hambaravile e-maili teel ja ei salvestu rakenduse arhiivis telefonimälus ega Sakala Hambaravi andmebaasis.
 • Sakala Hambaravi kasutab esitatud andmeid ainult kasutaja järelmaksulepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks.
 • Sakala Hambaravil on õigus kasutaja järelmaksutaotlusel esitatud andmeid edastada järelmaksuteenuse osutajale, kellega Sakala Hambaravi teeb koostööd hambaraviteenuste finantseerimisel. Sakala Hambaravi ei vastuta järelmaksuteenuse osutajale esitatud kasutaja andmete edaspidise kasutuse eest ega korva võimalikku tekkivat kahju.

Rakenduse kasutustingimused

 • Sakala Hambaravi ei kontrolli Hambaraviäpi kaudu andmete esitaja ja hambaraviteenuse tarbija isiku samasust ja esitatud andmete tegelikkusele vastavust ega vastuta sellest tingitud mistahes kahjude eest.
 • Igasugune rakenduse, selle sisu ja andmete kasutamine seadusevastaseks tegevuseks on keelatud.
 • Sakala Hambaravil on õigus igal ajal teostada rakenduses muudatusi või muuta käesolevaid tingimusi selle kohta informatsiooni avaldamata. Muudatused jõustuvad rakenduses avaldamisest.
 • Rakenduse kasutaja avaldab nõusolekut oma isikuandmete (ees-ja perekonnanimi, telefon, e-postiaadress, jm) töötlemiseks lokaalselt rakenduses.
 • Mistahes vaidlused lahendatakse Harju maakohtus käesolevate tingimuste ja Eesti Vabariigi seaduste alusel.