Tel: 533 599 66

Pitkälle edennyt parodontiitti

Pitkälle edennyt parodontiitti Esiintyy kehittyneissä maissa 5–15 % väestöstä. Sen osalta on kyseessä elimistön akuutti immuunivaste erityisten bakteerien suhteen, joka aiheuttaa tulehdusvasteen, jolla elimistö yrittää suojautua. Yksinkertaisemmin sanottuna tapahtuu luukatoa bakteriaalisten kertymien ympärillä, jotta niiden tunkeutumiselta luukudokseen ja sieltä edelleen vereen ja muihin kudoksiin vältyttäisiin. Samantapainen elimistön suojamekanismi tapahtuu myös keskivaikean ja lievän parodontiitin yhteydessä, mutta huomattavasti hitaammin.


Parodontiitin hoito