Tel: 533 599 66

Parodontiidi ravi eesmärk

Hamba kinnituskudede põletiku ravi eesmärkideks on:

 

  • Eemaldada bakteriaalsed ladestused igemete pealt ja igemete alt 
  • Eemaldada kinnituskude põletikku soodustavad tegurid (suitsetamine, ebaadekvaatsed restauratsioonid, traumaatiline hambumus)
  • Vähendada veritsuse ja hambakatu protsentuaali
  • Vähendada igemetaskute sügavust ning hammaste arvu, mille ümber on igemetaskud >4 mm
  • Peatada põletiku edasine levik
  • Saavutada röntgenil nähtavate luudefektide taasluustumine

 

Hamba kinnituskudede põletiku ravis on patsiendil ja arstil võrdne vastutus. Kuna nende haiguste põhilisteks tekitajateks on bakteriaalsed ladestused hammastel, on oluline, et patsiendid järjepidevalt neid eemaldaksid. Selleks on oluline koos hambaarstiga selgeks õppida õiged kodused hügieenivõtted ja neid igapäevaselt järgida. Ravikabinetis on võimalik hambad väga korralikult ära puhastada, kuid kui järjepidevat puhastust kodus ei jätkata, on varsti seis sama, mis ravi alustades.

Väga suureks riskifaktoriks igemepõletike progressioonis on suitsetamine.  Kindlasti aitab paremate ravitulemuste saavutamisel kaasa suitsetamisest loobumine või selle drastiline vähendamine. Kuna paljusid tegureid, mis on parodontiidihaiguste tekkimiseks ja arenemiseks vajalikud ei ole võimalik muuta (nt organismi kaitsemehhanismid), siis tuleb patsientidele teadvustada, et hügieeniharjumisi ja suitsetamist on võimalik muuta ja see on koht, kus patsiendid saavad ära teha pool tööd kinnituskudede põletike ravis.

 

Hamba tugikude põletiku ravi koosneb enamasti 3-st ravietapist:


  1. Mitte-kirurgiline faas ja järelkontroll;
  2. Korrigeeriv faas; 
  3. Säilitava ravi faas.

Parodontiidi ravi