Tel: 533 599 66

Hoito nukutuksessa


Nagu kokkuleppisime, siis me kohtume reedel Lydias. Kui sulle sobib, siis seoses kohtumisega saadaksin sulle mõned küsimused ette, et natuke lihtsustada meie reedest arutelu ja et me suudaksime hiljem paremat tagasisidet anda. Kui sa leiad momendi, siis palun vaata need küsimused sulle sobival ajal üle.   Mõned täpsustavad küsimused:  1) Mis hotelli kohta on küsitluse .xls koondaruanne tehtud? Dorpat, Lydia või mõlemad koos? 2) Kuidas kuude lõikes küsitluse vastused korrelleeruvad hotelli täituvusega samas perioodis? 3) Kuidas te tõlgendate / hiljem kasutate küsitluse vastuseid? Sealhulgas ka booking.com ja tripadvisor.com vastuseid. Ma viimastel kordadel ise Dorpatis ööbides küsitluslehti kahjuks toas ei silmanud. Äkki ma lihtsalt ei osanud vaadata. 4) Kuidas need hotellid on positsioneeritud, millist brändi-identiteeti soovitakse. Millistele ressurssidele on üles ehitatud konkurentsieelised, millised on peamised müügiargumendid ja hotellide positsioneeringud tervikuna. 5) Milliseid kliente te peamiselt sihite, kuidas nendega kontakte luuakse,  6) Kes on teie peamised partnerid/ vahendajad klientidele väärtuse loomiseks või klientideni jõudmiseks,  7) Kui palju on lojaalseid/ korduvkliente, kuidas lojaalsust hinnatakse ja jooksvalt mõõdetakse, millist lojaalsust soovitakse (käitumuslik või hoiakuline) kui palju tähtsustatakse, kuidas lojaalseks muudetakse 8) Kas me võime suhelda ka Cäthy Ojaga? Kas tema see, kes otse vastab review-dele ja päringutele booking.com, tripadvisor.com ja muudes avalikes portaalides. 9) Milliseid online/ offline kampaaniaid te teete, kui sagedasti ja kuidas hindate nende tulemuslikust? 10) Soovitusturundus – kas te kuidagi hindavate seda, kuidas kliendid teid leidnud on?    Oleksin väga tänulik, kui saame nende teemade ja ka teiste küsimuste üle reedel arutleda. Meid tuleb vähemalt 3 inimest kohtumisele.Hammaste ravi üldnarkoosis – kellele ja miks?
Kuigi üldnarkoosi kasutatakse hambaravis eelkõige mastaapsemate kirurgiliste sekkumiste puhul, selleks, et vähendada  kaasnevat valutunnet või ravi puhul ilmnevaid vastureaktsioone, on üha sagedasem põhjus taolise ravimeetodi kasutamiseks väga suur hirm hambaravi suhtes.
“Üldnarkoos tähendab seda, et patsient pannakse raviprotseduuri ajaks nö magama ehk aju ei taju valu signaale ning ravi protseduurist annab märku alles taastumine – selliste protseduuride vastu on huvi märgatavalt tõusnud võrreldes aasta taguse ajaga, “ ütles Sakala Hambaravi hambaarst doktor Kaja Kiige, tõdedes, et üldnarkoosis ravile on siiski ette nähtud kindlad põhjused ning kergekäeliselt sellesse protseduuri suhtuda ei tohiks, seda enam, et ka üldnarkoosist taastumine on omaette väljakutse.
Hambaid tuleks üldnarkoosis ravida siis, kui koostöövõime puuduse tõttu pole võimalik patsienti ravida tavameetodil. “Kui inimesel on meditsiiniliselt näidustatud ravi mittevõimalikkus või patsiendil esineb paaniline hirm hambaarsti suhtes, mis tuleneb 
näiteks kõrgest valulävest või vastumeelsusest hamba eemaldamise suhtes, siis tuleb kasutada  üldanesteesias hambaravi meetodit,” ütles Kiige, täpsustades, et on teatud protseduurid, mis nõuavad narkoosi rohkem kui teised. “Üldnarkoosis eemaldatakse (tarkus)hambaid, ravitakse tsüste ning eemaldatakse hambajuur, tehakse huule-ja keelekida operatsioone ning veelgi keerukamaid operatsioone nagu hamba eemaldamine põskkoopast,” rääkis Kiige.
Kui ühe hambaarsti külastuse käigus tuleb arstil läbi viia lausa mitmeid protseduure, näiteks eemaldatakse hambad ja pannakse implantaadid või proteesid, siis on samuti vajalik üldnarkoos, mille mõju kestab reeglina kuus tundi. Narkoosiga hambaravi teostatakse vaid koostöös anestesioloogiga, kellega kaardistatakse põhjalikult patsiendi meditsiiniline taust. 
Üldnarkoos on tänuväärne ka seetõttu, et võimaldab arstil teha tööd segamatult – patsiendi keha on operatsiooni ajal fikseeritud ning mõningaid protseduure saab seetõttu ka kiiremini teostada. 
“Selleks, et patisentidele üldanesteesias abi pakkuda, tuleks hambakliinikul muretseda narkoosiaparaat ning ühtlasi peavad ka ruumid olema teenuse osutamiseks vastavalt planeeritud. Kuna meditsiiniseadmed on väga kallid, siis paljudel kliinikutel neid tõesti veel pole ning ühtlasi on oluline anestesioloogi kiire kättesaadavus,” tõdes Kotka Tervisemajas resideeruva Sakala Hambaravi tegevjuht Hendrik Kiige. Kiige lisas, et kuna patsientide nõudlus teenuse vastu aina kasvas, siis investeering kaasaegsesse meditsiinitehnoloogiasse sai tehtud, seda enam, et tegutsedes Kotka Tervisemajas on võimalik tihedat koostööd teha Kotka Erahaigla anestesioloogiga.
Ka riigitasandil oli möödunud aasta jooksul arutelu all üldnarkoosis hambaravi teenuse hüvitamine ning 1.juulist jõustuva hambaraviürituse korral hakkab riik tasuma ka üldnarkoosis hambaravi eest juhul, kui see on täiskasvanule meditsiiniliselt näidustatud. Sellest muudatusest on eelkõige abi nendele, kes kannatavad psüühika- ja käitumishäirete ning närvisüsteemihaiguste käes või kellel on raske füüsiline puue. 

Vaikka nukutuksessa tehtävää hammashoitoa (käytetään myös termiä nukutushammashoito) käytetäänkin ennen kaikkea laajempien kirurgisten toimenpiteiden yhteydessä välttämään toimenpiteeseen liittyvää kivun tunnetta tai hoidon aikana ilmeneviä vastareaktioita, tällaisen hoitomuodon käyttöön on jatkuvasti yleisempänä syynä erittäin suuri hammashoidon pelko. Nukutushammashoito on erittäin tehokas vaihtoehto, koska tavallisesti se vaatii yhden potilaskäynnin ja vaatii äärimmäisen vähän (jos ollenkaan) yhteistyötä potilaan taholta.

Nukutus (yleisanestesia) tarkoittaa sitä, että potilas nukutetaan hoitotoimenpiteen ajaksi eli aivot eivät tajua kipusignaaleja ja hoitotoimenpiteestä viestii vasta palautuminen. Nukutushammashoidolle on säädetty tietyt perusteet ja kevyin perustein tähän hoitotoimenpiteeseen ei saisi suhtautua, varsinkin kun nukutuksesta palautuminen on myös haasteena.

Üldnarkoosis hambaravi Sakala Hambaravis

Nukutuksen käyttö hammashoidossa:

Hampaita tulisi hoitaa nukutuksessa silloin, kun yhteistyökyvyn puutteen vuoksi potilasta ei ole mahdollista hoitaa tavanomaisella menetelmällä. Tärkeimmät nukutushammashoidon käyttöaiheet ovat puutteellinen yhteistyö potilaan taholta (65 %), hammaslääkärin pelko (37 %) ja laajamittaisen hoidon tarve (26 %). Tietyt hoitotoimenpiteet vaativat nukutusta enemmän kuin muut. Yleisesti nukutuksessa tehdään suuri osa hampaiden rakennuksesta ja hammashoito (57 %), poistot (24 %) ja juurihoito (4 %). Muun osan muodostavat radiologiset tutkimukset, karieksen ennaltaehkäisy ja parodontaalihoito.

Nukutushammashoitoprosessi:

 1. Alustava hammaslääkärin konsultointi – hammaslääkäri katsoo ja kartoittaa suun tilanteen, tarvittaessa tehdään röntgenkuvia. Potilas saa täytettäväksi nukutusta koskevat kysymyslomakkeet, jotka toimitetaan anestesialääkärille.

 2. Toistuva konsultointi – hoitava lääkäri on laatinut hoitosuunnitelman, joka käydään potilaan kanssa läpi.    

 • Millaisia hampaita aiotaan nukutuksen aikana hoitaa
 • Mitkä ovat hoitovaihtoehdot
 • Montako nukutushammashoitokertaa tarvitaan
 • Paljonko hoito maksaa 
 • Mikä on hoidon ja myös nukutuksen oletettava kesto jne. 

Tähän potilaskäyntiin mennessä on olemassa myös anestesialääkärin vastaus siihen, voiko potilaalle suorittaa hammashoitoa nukutuksessa

3. Nukutuksen oletettavasta hinnasta esitetään ennakkolasku. Laskun maksaminen on edellytyksenä hoitotoimenpiteen suoritukselle.

4. Potilas tulee klinikalle nukutushammashoitoon. Hoitotoimenpiteen päättymisen ja nukutuksesta palautumisen jälkeen tarvitaan saattajaa, jonka avustamana potilas voi poistua klinikalta.

Viisi nukutushammashoidon käyttöaihetta:

Lasten ja aikuisten osalta nukutushammashoidolle on seuraavat käyttöaiheet:

 • Potilaat, jotka eivät pysty tekemään yhteistyötä joko psykologisen tai tunne-elämän kypsymättömyyden vuoksi ja/tai henkisen, psyykkisen vamman tai lääketieteellisen käyttöaiheen vuoksi
 • Potilaat, joihin paikallispuudutus joko akuutin infektion, anatomisten erikoispiirteiden tai paikallispuudutuksessa käytettävän puudutusaineen allergian vuoksi ei toimi 
 • Potilaat, jotka eivät ole yhteistyöalttiita, ovat äärettömän peloissaan tai joilla on kommunikointivaikeuksia
 • Potilaat, jotka tarvitsevat laajaa kirurgista tai välitöntä laajamittaista hoitoa
 • Potilaat, joilla nukutuksessa tehtävä hammashoito auttaa välttämään psyykkisiä häiriöitä tai muiden psykiatristen käyttöaiheiden vuoksi.

Jos yhden hammaslääkärissä käynnin aikana lääkärin tulee suorittaa useita hoitotoimenpiteitä, esimerkiksi poistaa hampaita ja asentaa implantteja tai proteeseja, tarvitaan myös nukutusta, jonka vaikutus kestää pääsääntöisesti kuusi tuntia. Nukutushammashoito toteutetaan ainoastaan yhteistyössä anestesialääkärin kanssa, jonka kanssa potilaan lääketieteellinen tausta kartoitetaan perusteellisesti. 

Nukutus on myönteinen myös siksi, että se antaa lääkärille mahdollisuuden työskennellä häiritsemättä – potilaan vartalo on leikkauksen aikana säädetty paikalleen ja joitakin hoitotoimenpiteitä voi siksi myös suorittaa nopeammin. 

Meidän klinikkamme tilat on suunniteltu juuri siten, että ne sopivat nukutushammashoidon toteuttamiseen. Me käytämme työssämme ainoastaan kaikkein nykyaikaisimpia laitteita, muun muassa nukutuslaitteita, taataksemme potilaille kaikkein nykyaikaisimman hoidon.

Tämän vuoden (2017) 1. heinäkuusta alkaen Virossa voimaan astuvan hammashoitokorvauksen yhteydessä valtio alkaa maksaa myös nukutushammashoidosta siinä tapauksessa, että se on aikuiselle lääketieteellisesti käyttöaihe. Tästä muutoksesta on apua ennen kaikkea niille, jotka kärsivät psykologisista ja käyttäytymishäiriöistä tai hermojärjestelmäsairauksista tai joilla on vaikea ruumiillinen vamma. 

Nukutuksen hinnoittelu:

Nukutuksen osalta on hinnoiteltu palvelun ensimmäinen tunti ja jokainen sitä seuraava 15 minuuttia. Nukutuksen hintaan lisätään myös tavanomainen hoidon hinta. Palvelumme hinnastoon voitte tutustua tässä: https://www.sakalahambaravi.ee/fi/hinnat-0

Mahdolliset nukutukseen liittyvät vaarat:

Nukutus on nykyisin varsin vaaraton, mutta kaikkiin lääketieteellisiin hoitotoimenpiteisiin liittyy tiettyjä riskejä. Hengenvaaralliset komplikaatiot (sydämenpysähdys, hengityspysähdys, suurten verisuonien tukokset, aivovaurio jne.) ovat kaikkien nukutukseen liittyvien standardien/varokeinojen täyttyessä kuitenkin erittäin harvinaisia. Erittäin harvoin (1:50 000) saattaa ilmetä malignia hypertermiaa (ruumiinlämmön nousua). Potilailla, joilla on hyvä terveys, on nukutukseen kuolemisen vaara pienempi kuin 1:200 000–1:400 000, jota voi verrata vaaraan kuolla lento-onnettomuudessa ja se on merkittävästi pienenpi kuin vaara saada surmansa auto-onnettomuudessa.

Nukutukseen liittyvät vaarat ovat suuremmat, jos:

 • Sinulla on jokin krooninen sairaus, esim. verenpainetauti, iskeeminen sydänsairaus, astma, diabetes tms.
 • Olet allerginen lääkkeille
 • Tupakoit
 • Käytät alkoholia tai huumeita
 • Olet raskaana

Nukutuksen vaarat:

 • Intubaatioputken asettamisen yhteydessä äänihuulten tai hampaiden vauriot ovat mahdollisia.
 • Erittäin harvoin voi nukutuksen alussa tai lopussa ilmetä ns. hereillä oloa nukutuksen aikana, ts. potilas kyllä kuulee, mutta ei voi liikkua.
 • Koska tajuttomuuden yhteydessä (nukutuksessa) elimistön tavanomaiset suojatoiminnot eivät toimi tai toimivat osittain, on olemassa vaara, että vatsan ollessa täysi sen sisältö saattaa sattua hengitysteihin ja aiheuttaa hengenvaarallisia komplikaatioita. Siksi potilas ei saa syödä eikä juoda kuusi tuntia ennen leikkausta, poikkeuksena on vesi – sitä ei saa juoda neljä tuntia ennen leikkausta. Mikäli tätä sääntöä ei ole noudatettu, leikkausta voidaan potilaan turvallisuuden nimissä siirtää eteenpäin tai peruuttaa.
 • Nukutuksen aikana lihaksissa ei ole voimaa, siksi asennosta johtuva lihasten puristus on mahdollista. Se aiheuttaa joissakin ruumiinosissa viikkoja kestävää puutumusta tai hermoärsytystä.

Vielä tiedoksi:

 • Kaikki nukutuksessa käytettävät neulat ovat kertakäyttöisiä, joka sulkee pois infektion tartuntamahdollisuuden potilaalta toiselle. 
 • Älä syö tai juo 6 tuntia ennen leikkausta, älä tupakoi tai pureskele purukumia. Tarvittaessa niele lääkärin/nukutuslääkärin määräämät ja sallimat lääkkeet hyvin vähäisellä siemauksella vettä.
 • Ilmoita kirurgille ja nukutuslääkärille kroonisista sairauksistasi, aiemmista leikkauksista ja säännöllisesti käyttämistäsi lääkkeistä. Mikäli lääkäri ei ole suositellut toisin, käytä sinulle määrättyjä lääkkeitä säännöllisesti leikkauspäivään asti. Ota omat lääkkeesi klinikalle mukaan.
 • Älä käytä alkoholia leikkausta edeltävällä viikolla.
 • Älä meikkaa tai lakkaa kynsiä. Lakatut, geeli- ja tekokynnet estävät sormenpäähän asetettavan seuranta-anturan (pulssioksimetrin) toimintaa, tarvittaessa leikkauksen aikana voidaan poistaa kynsilakka tai tekokynsi.
 • Käy ennen leikkaukseen menoa WC:ssä.
 • Ota pois korut ja renkaat/niitit, silmälasit ja/tai piilolinssit sekä poista irrotettavat hammasproteesit ja anna ne hammaslääkärin apulaisen haltuun

  Kun pääset leikkauksen jälkeen kotiin, on suositeltavaa lähteä klinikalta saattajan seurassa. Samoin 24 tunnin aikana leikkauksesta ei ole sallittua ajaa autolla, käyttää hankalia laitteita tai työkaluja, allekirjoittaa oikeudellisia asiakirjoja tai käyttää alkoholia.