Tel: 533 599 66

Hoidon suunnittelu

Hampaan poistamisen jälkeen luuharjanne alkaa muuttua ja usein sen mitat vetäytyvät kokoon. Nämä prosessit saattavat jatkossa vaikeuttaa implantin asentamista. Jos poistetut hampaat jätetään pitemmäksi ajaksi korvaamatta, hampaattoman alueen vieressä olevat hampaat saattavat alkaa siirtyä paikoiltaan ja vastakkaisen leukaluun hampaat voivat vastapuolta etsiessään alkaa vähitellen tulla ulos. Nämä prosessit voivat puolestaan aiheuttaa tilanteen, jossa implantin asentamiseen ja sille myöhemmin kruunun asettamiseen ei ole enää riittävästi tilaa.

Jotta nämä muutokset eivät häiritsisi hampaiden korvaamista, tulisi ennen ennusteeltaan toivottomien hampaiden poistamista suunnitella mahdolliset hoidot, joilla korvataan tai vältetään hampaan poistamisesta seuraavat pitkäaikaiset komplikaatiot.

 

Alveolin/luuharjanteen säilyttäminen: (Ridge preservation): tämä on kaikkein yksinkertaisin hoito hampaan poistamisen jälkeisen luukudoksen resorption korvaamiseen. Hampaanpoistohaava on mahdollista täyttää erilaisilla luunkorvausmateriaaleilla, kollageenilla ja tarvittaessa peittää sidekudossiirteellä. Tässä on paljon erilaisia mahdollisuuksia ja niiden valinta riippuu poistohaavan tilasta, potilaasta, hinta-hyöty -suhteesta. Hampaan olemassaoloon liittyvä luu imeytyy pois joka tapauksessa, mutta tämä hoito auttaa säilyttämään luuharjanteen ulottuvuudet, joita tarvitaan implantin asentamisessa ja luonnollisen tuloksen saavuttamisessa. Tämä hoito auttaa varmasti jatkossa vähentämään laajoja luunpalautushoitoja ja luonnotonta luuharjanteen painuksiin vajonnutta ulkonäköä.

 

Ohjattu luun regeneraatio eli luun palautushoito: ((GBR): kun hampaat on poistettu jo pitkän aikaa sitten ja luumuutokset ovat ehtineet tapahtua, voimme implanttia suunniteltaessa löytää luuharjanteen, joka on ruuvin asentamiseen liian ahdas tai korkeudeltaan vajonnut. Jotta tällaisessa tilanteessa implantin asentaminen olisi mahdollista, tulee suorittaa luun palautushoito. Vaurion koosta riippuen sen voi toteuttaa joko implantin kanssa samanaikaisesti tai laajempien vaurioiden osalta kaksivaiheisesti. Tämän tyyppiseen hoitoon on myös olemassa erityyppisiä luunkorvausmateriaaleja ja niitä peittäviä ja muovaavia kalvoja. Luun regeneraation jälkeen tulee paranemista odottaa pienempien vaurioiden osalta vähintään 3–4 kuukautta ja laajempien osalta jopa 1 vuoden, ennen kuin palautettuun luuhun asennetaan implantti tai aloitetaan yksivaiheisen hoidon tapauksessa kruunun asettaminen.

 

Poskiontelon pohjan nosto: (Sinus lift): jos suunnitelmissa on korvata yläleuan takimmaisia hampaita, tulee seurata poskiontelon rajoja, sijaintia ja leukaluun paksuutta tällä alueella. Usein ylähampaiden juuret sijaitsevat hyvin lähellä poskiontelon pohjaa tai ontelo on pneumatisoitunut ja siksi saattaa etäisyys luuharjanteen ja poskiontelon välillä olla liian ahdas implantin asentamiseen sinne. Tällaisessa tapauksessa on mahdollista toteuttaa hoito, jonka yhteydessä poskiontelon luuseinämä avataan ja sen sisäpuolelta vuorin tapaan peittävä pehmeä kudoskalvo vapautetaan. Sen alle jäävä kammio täytetään luunkorvausmateriaalilla. Tässäkin riippuu olemassa olevan luun paksuudesta, voiko implantin asentaa heti vai kaksivaiheisesti. Tällaisen hoidon jälkeen on myös tärkeää odottaa paranemista 4–12 kuukautta.

 

Oikomishoito: jos naapurihampaat ovat hampaanpoiston jälkeen muuttaneet asentoaan (kallistuneet puuttuvan hampaan suuntaan tai luuharjanteesta ulospäin, kiertyneet), ennen implantin asentamista tulee suorittaa oikomishoitoa, jotta naapurihampaat saadaan palautettua oikeaan asentoonsa. Tämä hoito voi lisätä hoitoon kuluvaa aikaa parista kuukaudesta pariin vuoteen, riippuen ongelman vaikeudesta. Kaikkein helpointa on näiden ongelmien ennaltaehkäisy, ja tilanteessa, jossa ennusteeltaan toivoton hammas pitää poistaa, voisi implantaation suunnittelun aloittaa mahdollisimman pian. Jos tätä ei voi eri syistä heti tehdä, on mahdollista säilyttää naapurihampaiden asento käyttämällä oikomishoitovälinettä, joka pitää hampaan paikallaan, tai lastoittaa hampaat tilapäisesti.

 

Kun ennusteeltaan toivottoman hampaan poistaminen on perusteellisesti suunniteltu, on implantti usein mahdollista asentaa myös heti hampaanpoiston jälkeiseen alveoliin. Riippuen implantoitavan alueen luun tilasta, luonteesta (esteettinen vai takahampaiden alue), leikkauksen aikana saavutetun implantin alustavasta vakaudesta, on asennetulle implantille mahdollista asettaa myös heti kruunu. Perusteellisella suunnittelulla on tietyin edellytyksin mahdollista samalla käynnillä poistaa sairas hammas, asentaa implantti ja asettaa sille myös kruunu.

 

Ennuste: hammasimplantteja on hammashoidossa käytetty menestyksekkäästi useita vuosikymmeniä ja sinä aikana on selvinnyt, että kun implantteja hoidetaan oikein, ne toimivat ongelmitta lukuisia vuosia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että implanttien 5 vuoden elinkauden todennäköisyys on lähes 95 %, mutta pääosa niistä on suussa huomattavasti pitemmän ajan. 

Jotta implantit pysyisivät suussa vuosia ja niistä ei aiheutuisi ongelmia, tulee hampaita ja implantin kruunuja puhdistaa kotona erittäin hyvin, käydä säännöllisesti hammaslääkärin tai suuhygienistin vastaanotolla tarkastuksessa ja ammattimaisessa puhdistuksessa sekä välttää tupakointia.

Lue lisää näistä: