Tel: 533 599 66

Hammaste kuju ja asendi parandamine

Kui te ei ole rahul enda hammaste asendiga, siis ka selles osas saame abiks olla. Olenevalt patsiendi suu ja hammaste seisukorrast on võimalikud erinevad lahendused. Lihtsamatel puhkudel on võimalik hammaste asendit parandada täidistega. Keerukamatel juhtudel on üheks võimalikuks lahenduseks kroonide või laminaatide kasutamine. Meie kliinikus on võimalik paigaldada lumineere, componeere ja ka laminaate.

Lähemalt loe nendest võimalustest siit:


Laminaatide paigaldamiseks on vajalik 2 visiiti. Esimesel korral lihvitakse hambaid mõningal määral, et tagada laminaatidele vajalik ruum, võetakse hammastest jäljendid ning visiidi lõpus paigaldatakse hammastele ajutised laminaadid kaitsmaks hambaid, kuni lõplikud laminaadid on valmis.

Teisel visiidil paigaldatakse hammastele laminaadid.