Tel: 533 599 66

Hammaskruunut

Hammaskruunu on hampaanmuotoinen tekohammas. Hammaskruunuja asennetaan silloin, kun asiakkaalle tulee palauttaa tai korjata hampaan kruunuosa. Kruunuosa voi olla tarpeen palauttaa joko laajalti tai osittain. Kruunun asentamista varten asiakkaan hammasta hiotaan noin millimetrin verran ohuemmaksi ja lyhemmäksi, ja seuraavalla käynnillä (~viikon kuluttua) hammaskruunu liimataan hiotulle hampaalle. Jos hampaan kruunuosa on merkittävästi vahingoittunut tai tuhoutunut, on suositeltavaa asentaa tukipylväs eli nasta. Se antaa kruunulle paremman tuen ja kestävyyden. Nastan asennusta varten juurikanavaa laajennetaan niin, että kanavaan syntyy tukipylvään asentamiseen riittävä tila. Nastan asentamisen jälkeen hammaspilari kunnostetaan ja hampaista otetaan jäljennökset. Jäljennökset lähetetään laboratorioon, jossa hammasteknikko valmistaa hammaskruunun. Seuraavalla käynnillä hammaslääkäri kiinnittää kruunun lopullisesti hampaalle.

Hammaskruunujen asennuksella voi hyvin korjata purentakorkeutta, hampaiden asentoa ja myös väriä. Myös juurihoidon jälkeen saattaa olla tarpeen asettaa hampaalle kruunu, jotta saadaan riittävä vahvuus kestämään purentavoimia.

 

Hammaskruunut voi pääosin jakaa kahteen: täyskeraamiset ja metallokeraamiset kruunut.

 

Täyskeraamisten (TK) kruunujen etuna on luonnollisempi väri, parempi kestävyys, allergioiden synnyn vähyys. Luonnollisen ulkonäön täyskeraamisille kruunuille antaa valon taittuminen luonnonhampaan tavoin. Täyskeramiikan osalta restauroinnin laajuutta rajoittaa materiaalien hauraus.

 Ennen    Nyt
 Täiskeraamilised kroonid
   Täiskeraamilised kroonid

 

Metallokeraamiset (MK) kruunut voivat aiheuttaa enemmän komplikaatioita juuri materiaalin ja materiaaleihin suuontelossa vaikuttavien tekijöiden vuoksi. Metalli saattaa ajan myötä menettää osan alkuperäisestä kestävyydestään ja vaikuttaa siten myös kruunun kestävyyteen. Metallokeraamisessa kruunussa sisäinen runko on metalliseosta ja päällimmäinen osa keramiikkaa. MK-kruunujen miinuksena on mahdollisten keraamisten sirpaleiden irtoaminen.

Metallokeramiikka antaa metallin lujuuden vuoksi mahdollisuuden tehdä hyvinkin laajoja restaurointeja.