Tel: 533 599 66

Diagnosointi

Potilaat eivät usein huomaa iensairauksien oireita itse ja päätyvät hoitoon vasta silloin, kun hampaat alkavat liikkua tai kun jotain hammasta ei ole enää mahdollista pelastaa. Tämän vuoksi on tärkeää lisätä sekä potilaiden että hammaslääkärienkin tietoisuutta, jotta hampaiden kiinnityskudosten tulehduksen varhaiset oireet huomataan ja hampaiden kotona tapahtuvaa omahoitoa parannetaan suurempien ongelmien välttämiseksi. Iensairauksien diagnosoinnissa käytetään ientaskujen mittaamiseen ja kerrostumien havaitsemiseen tarkoitettua erityistä millimetrein merkittyä tylppäpäistä sondia. Näin voidaan ientaskut ns. ”mitata” ja laatia parodontaalitilanne. Sen avulla voidaan määrittää sairauden laajuus ja suunnitella jatkohoitoa. Lisäksi toteamme tällä verenvuodot ja plakin olemassaolon hampaiden ympärillä, hampaiden anatomian erityispiirteet ja hampaiden liikkuvuuden.

Toinen tärkeä osa diagnosoinnissa on parodontaalinen röntgentutkimus, johon kuuluu yleensä 20 kohdekuvaa, joissa on tarkalleen nähtävissä jokaisen hampaan ympärillä olevan luukadon laajuus ja luonne (onko luu hävinnyt yhtenäisesti vai onko hampaiden ympärille syntynyt erisyvyisiä vaurioita). Panoraamaröntgen on hyvä tutkimus leukaluujärjestelmän yleistilan näkemiseen, mutta tarkempaan hoidon suunnitteluun se ei yleensä riitä. 

Kolmas diagnosoinnin ja hoidon suunnittelun osa ovat suunsisäiset valokuvat. Usein valokuvia myöhemmin tarkkailtaessa huomataan ongelmia, joita silmä ei heti huomaa. Koska parodontiittisairauksien hoito on yleensä pitkä ja hankala, ei välttämättä lopuksi ole enää muistissa, miltä alkuperäinen tilanne näytti. Valokuvat ovat hyvin hyödyllisiä, jotta voitaisiin vertailla tilannetta hoidon alussa ja sen välivaiheissa. Koska parodontiittipotilailla on usein ongelmia sekä hampaiden esteettisten virheiden, hampaiden aseman muutosten että myös puuttuvien ja korvaamista tarvitsevien hampaiden suhteen, on valokuvien avulla hyvä välittää tietoa myös muiden hammashoidon alojen asiantuntijoille. Näin vähennämme myös potilaan juoksuttamista lääkäriltä toiselle.


Parodontiitin hoito