Tel: 533 599 66

Aggressiivinen parodontiitti

Erityisen vaikea ja nopeasti etenevä on aggressiivinen parodontiitti (kehittyneissä maissa 0,5–1% väestöstä). Tämä sairaus saattaa koskea kaiken ikäisiä potilaita, ja se alkaa usein esipuberteetti-iässä. Sille on luonteenomaista perheessä tai suvussa esiintyminen ja hyvin nopea kiinnityskudosten häviäminen. Usein sairauden laajuus on suhteessa hampaiden plakin määrään. Tapauksessa jos parodontiitti jää diagnosoimatta ja hoitamatta, se voi johtaa hampaiden menetyksen alkamiseen jo ennen 20. ikävuotta.


Parodontiitin hoito