Tel: 533 599 66

Üldnarkoosis hambaravi

Nagu kokkuleppisime, siis me kohtume reedel Lydias. Kui sulle sobib, siis seoses kohtumisega saadaksin sulle mõned küsimused ette, et natuke lihtsustada meie reedest arutelu ja et me suudaksime hiljem paremat tagasisidet anda. Kui sa leiad momendi, siis palun vaata need küsimused sulle sobival ajal üle.   Mõned täpsustavad küsimused:  1) Mis hotelli kohta on küsitluse .xls koondaruanne tehtud? Dorpat, Lydia või mõlemad koos? 2) Kuidas kuude lõikes küsitluse vastused korrelleeruvad hotelli täituvusega samas perioodis? 3) Kuidas te tõlgendate / hiljem kasutate küsitluse vastuseid? Sealhulgas ka booking.com ja tripadvisor.com vastuseid. Ma viimastel kordadel ise Dorpatis ööbides küsitluslehti kahjuks toas ei silmanud. Äkki ma lihtsalt ei osanud vaadata. 4) Kuidas need hotellid on positsioneeritud, millist brändi-identiteeti soovitakse. Millistele ressurssidele on üles ehitatud konkurentsieelised, millised on peamised müügiargumendid ja hotellide positsioneeringud tervikuna. 5) Milliseid kliente te peamiselt sihite, kuidas nendega kontakte luuakse,  6) Kes on teie peamised partnerid/ vahendajad klientidele väärtuse loomiseks või klientideni jõudmiseks,  7) Kui palju on lojaalseid/ korduvkliente, kuidas lojaalsust hinnatakse ja jooksvalt mõõdetakse, millist lojaalsust soovitakse (käitumuslik või hoiakuline) kui palju tähtsustatakse, kuidas lojaalseks muudetakse 8) Kas me võime suhelda ka Cäthy Ojaga? Kas tema see, kes otse vastab review-dele ja päringutele booking.com, tripadvisor.com ja muudes avalikes portaalides. 9) Milliseid online/ offline kampaaniaid te teete, kui sagedasti ja kuidas hindate nende tulemuslikust? 10) Soovitusturundus – kas te kuidagi hindavate seda, kuidas kliendid teid leidnud on?    Oleksin väga tänulik, kui saame nende teemade ja ka teiste küsimuste üle reedel arutleda. Meid tuleb vähemalt 3 inimest kohtumisele.Hammaste ravi üldnarkoosis – kellele ja miks?
Kuigi üldnarkoosi kasutatakse hambaravis eelkõige mastaapsemate kirurgiliste sekkumiste puhul, selleks, et vähendada  kaasnevat valutunnet või ravi puhul ilmnevaid vastureaktsioone, on üha sagedasem põhjus taolise ravimeetodi kasutamiseks väga suur hirm hambaravi suhtes.
“Üldnarkoos tähendab seda, et patsient pannakse raviprotseduuri ajaks nö magama ehk aju ei taju valu signaale ning ravi protseduurist annab märku alles taastumine – selliste protseduuride vastu on huvi märgatavalt tõusnud võrreldes aasta taguse ajaga, “ ütles Sakala Hambaravi hambaarst doktor Kaja Kiige, tõdedes, et üldnarkoosis ravile on siiski ette nähtud kindlad põhjused ning kergekäeliselt sellesse protseduuri suhtuda ei tohiks, seda enam, et ka üldnarkoosist taastumine on omaette väljakutse.
Hambaid tuleks üldnarkoosis ravida siis, kui koostöövõime puuduse tõttu pole võimalik patsienti ravida tavameetodil. “Kui inimesel on meditsiiniliselt näidustatud ravi mittevõimalikkus või patsiendil esineb paaniline hirm hambaarsti suhtes, mis tuleneb 
näiteks kõrgest valulävest või vastumeelsusest hamba eemaldamise suhtes, siis tuleb kasutada  üldanesteesias hambaravi meetodit,” ütles Kiige, täpsustades, et on teatud protseduurid, mis nõuavad narkoosi rohkem kui teised. “Üldnarkoosis eemaldatakse (tarkus)hambaid, ravitakse tsüste ning eemaldatakse hambajuur, tehakse huule-ja keelekida operatsioone ning veelgi keerukamaid operatsioone nagu hamba eemaldamine põskkoopast,” rääkis Kiige.
Kui ühe hambaarsti külastuse käigus tuleb arstil läbi viia lausa mitmeid protseduure, näiteks eemaldatakse hambad ja pannakse implantaadid või proteesid, siis on samuti vajalik üldnarkoos, mille mõju kestab reeglina kuus tundi. Narkoosiga hambaravi teostatakse vaid koostöös anestesioloogiga, kellega kaardistatakse põhjalikult patsiendi meditsiiniline taust. 
Üldnarkoos on tänuväärne ka seetõttu, et võimaldab arstil teha tööd segamatult – patsiendi keha on operatsiooni ajal fikseeritud ning mõningaid protseduure saab seetõttu ka kiiremini teostada. 
“Selleks, et patisentidele üldanesteesias abi pakkuda, tuleks hambakliinikul muretseda narkoosiaparaat ning ühtlasi peavad ka ruumid olema teenuse osutamiseks vastavalt planeeritud. Kuna meditsiiniseadmed on väga kallid, siis paljudel kliinikutel neid tõesti veel pole ning ühtlasi on oluline anestesioloogi kiire kättesaadavus,” tõdes Kotka Tervisemajas resideeruva Sakala Hambaravi tegevjuht Hendrik Kiige. Kiige lisas, et kuna patsientide nõudlus teenuse vastu aina kasvas, siis investeering kaasaegsesse meditsiinitehnoloogiasse sai tehtud, seda enam, et tegutsedes Kotka Tervisemajas on võimalik tihedat koostööd teha Kotka Erahaigla anestesioloogiga.
Ka riigitasandil oli möödunud aasta jooksul arutelu all üldnarkoosis hambaravi teenuse hüvitamine ning 1.juulist jõustuva hambaraviürituse korral hakkab riik tasuma ka üldnarkoosis hambaravi eest juhul, kui see on täiskasvanule meditsiiniliselt näidustatud. Sellest muudatusest on eelkõige abi nendele, kes kannatavad psüühika- ja käitumishäirete ning närvisüsteemihaiguste käes või kellel on raske füüsiline puue. 

Kuigi üldnarkoosis hambaravi (kasutatakse ka terminit üldanesteesias hambaravi) kasutatakse eelkõige mastaapsemate kirurgiliste sekkumiste puhul, selleks, et vähendada  kaasnevat valutunnet või ravi puhul ilmnevaid vastureaktsioone, on üha sagedasem põhjus taolise ravimeetodi kasutamiseks väga suur hirm hambaravi suhtes. Narkoosis hambaravi on väga efektiivne võimalus, kuna tavaliselt vajab see üht visiiti ja nõuab minimaalset (kui üldse) patsiendipoolset koostööd.

“Üldnarkoos tähendab seda, et patsient pannakse raviprotseduuri ajaks nö magama ehk aju ei taju valu signaale ning ravi protseduurist annab märku alles taastumine. Üldnarkoosis hambaravile on ette nähtud kindlad põhjused ning kergekäeliselt sellesse protseduuri suhtuda ei tohiks, seda enam, et ka üldnarkoosist taastumine on omaette väljakutse.

Üldnarkoosis hambaravi Sakala Hambaravis

Üldnarkoosi kasutus hambaravis:

Hambaid tuleks üldnarkoosis ravida siis, kui koostöövõime puuduse tõttu pole võimalik patsienti ravida tavameetodil. Põhilised näidustused narkoosis hambaraviks on puudulik patsiendipoolne koostöö (65%), hambaarstihirm (37%) ja laialdase ravi vajadus (26%). Teatud protseduurid nõuavad narkoosi rohkem kui teised. Üldiselt tehakse üldnarkoosis  suur osa hammaste ülesehitust ja hambaravi (57%), eemaldamised (24%) ja juureravi (4%). Ülejäänud moodustavad radioloogilised uuringud, kaarieseennetus ja parodontiidiravi.

Üldnarkoosis hambaravi protsess:

 1. Esmane hambaarsti konsultatsioon - hambaarst vaatab ja kaardistab suu seisukorra, vajadusel tehakse röntgenülesvõtted. Patsient saab täitmiseks üldnarkoosialased küsitluselehed, mis edastatakse anestesioloogile.

 2. Korduv konsultatsioon - raviarst on koostanud raviplaani, mis koos patsiendiga üle arutatakse  

 • millised hambad plaanitakse üldnarkoosis ravida;
 • millised on ravivõimalused;
 • kui mitu üldnarkoosis hambaravi sessiooni on vajalik;
 • mis on ravi maksumus; 
 • mis on protseduuri ja samas ka üldnarkoosi eeldatav kestus jne. 

Selleks visiidiks on olemas vastus ka anestesioloogilt, kas patsiendile on võimalik teostada üldnarkoosis hambaravi.

3. Üldnarkoosi eeldatava maksumuse kohta esitatakse ettemaksuarve. Arve tasumine on eelduseks protseduuri toimumisele.

4. Patsient tuleb kliinikusse üldnarkoosis hambaravile. Pärast protseduuri lõppemist ja üldnarkoosist taastumist on vajalik saatja olemasolu, kellega koos kliinikust lahkuda.

Viis näidustust üldnarkoosis hambaraviks:

Laste ja täiskasvanute puhul on narkoosis hambaraviks järgmised näidustused:

 • Patsiendid, kes ei suuda teha koostööd kas psühholoogilise või emotsionaalse ebaküpsuse tõttu ja/või vaimse, psüühilise puude või meditsiinilise näidustuse tõttu;
 • patsiendid, kellele lokaalanesteesia kas ägeda infektsiooni, anatoomiliste eripärade või lokaalenesteetikumi allergia tõttu ei toimi; 
 • patsiendid, kes ei ole koostööaltid, on äärmiselt hirmul, ärevad või suhtlemisraskustega;
 • patsiendid, kes vajavad ulatuslikku kirurgilist või kohest suuremahulist ravi;
 • patsiendid, kellel üldnarkoosis hambaravi hoiab ära psüühikahäired või muudel psühhiaatrilistel näidustustel.

Kui ühe hambaarsti külastuse käigus tuleb arstil läbi viia lausa mitmeid protseduure, näiteks eemaldatakse hambad ja asetatakse implantaadid või proteesid, siis on samuti vajalik üldnarkoos, mille mõju kestab reeglina kuus tundi. Narkoosiga hambaravi teostatakse vaid koostöös anestesioloogiga, kellega kaardistatakse põhjalikult patsiendi meditsiiniline taust. 

Üldnarkoos on tänuväärne ka seetõttu, et võimaldab arstil teha tööd segamatult – patsiendi keha on operatsiooni ajal fikseeritud ning mõningaid protseduure saab seetõttu ka kiiremini teostada. 

Meie kliinikus on ruumid planeeritud just selliselt, et nad sobiksid üldnarkoosis ravi teostamiseks. Me kasutame enda töös ainult kõige kaasaegsemaid seadmeid, sealhulgas üldnarkoosi seadmeid,  et tagada patsientidele kõige kaasagsem ravi.

Käesoleva aasta (2017) 1.juulist jõustuva hambaraviürituse korral hakkab riik tasuma ka üldnarkoosis hambaravi eest juhul, kui see on täiskasvanule meditsiiniliselt näidustatud. Sellest muudatusest on eelkõige abi nendele, kes kannatavad psüühika- ja käitumishäirete ning närvisüsteemihaiguste käes või kellel on raske füüsiline puue. 

Üldnarkoosi hinnastamine:

Üldnarkoosi puhul on hinnastatud teenuse esimene tund ja sellele järgnev iga järgmine 15 min. Lisaks üldnarkoosi hinnale lisandub ka tavapärane ravi hind. Meie teenuste hinnakirjaga saate tutvuda siit - www.sakalahambaravi.ee/hinnakiri.

Võimalikud üldnarkoosiga seotud ohud:

Üldnarkoos on tänapäeval küllaltki ohutu, kuid kõik meditsiinilised protseduurid hõlmavad teatud riske. Eluohtlikud tüsistused (südameseiskus, hingamisseiskus, suurte veresoonte trombid, ajukahjustus jne) on kõikide anesteesiaga seotud standardite/ettevaatusabinõude täitmise korral siiski üliharvad. Väga harva (1 : 50 000) võib esineda maliigset hüpertermiat ( kehatemperatuuri tõusu). Hea tervisega patsiendil on oht anesteesia ajal surra väiksem kui 1 : 200 000–1:400 000, mis on võrreldav ohuga hukkuda lennukatastroofis ja oluliselt väiksem kui oht hukkuda autoavariis.

Üldnarkoosiga seotud riskid on kõrgemad kui:

 • põete mõnda kroonilist haigust, nt. kõrgvererõhutõbe, südame isheemiatõbe, astmat, diabeeti vms;
 • olete allergiline ravimitele;
 • suitsetate;
 • tarvitate alkoholi või narkootikume;
 • olete rase.

Ohud üldnarkoosi korral:

 • Intubatsioonitoru asetamise korral on võimalikud häälepaelte või hammaste vigastused.
 • Väga harva võib narkoosi alguses või lõpus esineda nn. ärkvelolekut narkoosi ajal, s.t patsient küll kuuleb, kuid ei saa liigutada.
 • Kuna teadvusetuse korral (narkoosis) organismi tavalised kaitsefunktsioonid ei toimi või toimivad osaliselt, siis on oht, et täis mao korral võib maosisu sattuda hingamisteedesse ja põhjustada eluohtlikke tüsistusi. Seetõttu ei tohi patsient 6 tundi enne operatsiooni süüa ega juua, erandiks on vesi – seda ei tohi juua 4 tundi enne operatsiooni. Kui seda reeglit ei ole järgitud, võidakse operatsioon patsiendi ohutuse huvides edasi lükata või ära jätta.
 • Narkoosi ajal puudub lihastel toonus, seetõttu on võimalik asendist tingitud lihaste kompressioon, mis põhjustab mõnes kehaosas nädalaid kestvat tuimust või närvi ärritust.

Teadmiseks veel:

 • Kõik üldnarkoosis kasutatavad nõelad on ühekordseks kasutamiseks, mis välistab infektsiooni kandumise ühelt patsiendilt teisele. 
 • 6 tundi enne operatsiooni ärge sööge ega jooge, ärge suitsetage ega närige närimiskummi. Vajadusel võtke sisse arsti/anestesioloogi poolt määratud ja lubatud ravimid minimaalse lonksu veega.
 • Teavitage kirurgi ja anestesioloogi kroonilistest põetavatest haigustest, eelnevatest operatsioonidest ja regulaarselt kasutatavatest ravimitest. Kui arst ei ole soovitanud teisiti, võtke teile määratud ravimeid regulaarselt kuni operatsioonipäevani. Võtke oma ravimid kliinikusse kaasa.
 • Ärge tarvitage alkoholi operatsioonieelsel nädalal.
 • Ärge jumestage end ega lakkige küüsi. Lakitud, geel- ja kunstküüned takistavad sõrme otsa asetatava jälgimisanduri (pulssoksümeetri) tööd, vajadusel võidakse eemaldada operatsiooni ajal küünelakk või kunstküüs.
 • Käige enne operatsioonile minekut WC-s.
 • Võtke ära ehted ja rõngad/needid, prillid ja/või kontaktläätsed ning eemaldage ärakäivad hambaproteesid ja andke need assistendi kätte.


Kui teid lubatakse koju peale operatsiooni, siis on soovitav kliinikust lahkuda koos saatjaga. Samuti ei ole lubatud 24 tunni jooksul operatsiooni lõppemisest juhtida autot, kasutada keerukaid aparaate või tööriistu, allkirjastada juriidilisi dokumente, tarvitada alkoholi.